Forum Videochat

Full Version: Introducere
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ne-ar face plăcere să te cunoaștem sau să-ți cunoaștem intențiile. Spune-ne cum vezi relația ta cu comunitatea noastră, de ce te pasionează videochatul, ce experiență ai în domeniu și orice altceva crezi că te reprezintă pe tine ca persoană(sau ca utilizator) și are legătură cu această activitate!